Ressourcer for Connectgruppe-ledere:

De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne. (ApG 2, 42)

+ vers 46: …hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest.

Velsignelsens bæger, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod? Brødet, som vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi legeme? Fordi der er ét brød, er vi alle ét legeme, for vi får alle del i det ene brød. (1 Kor. 10, 16-17)

Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hav brød og rød saft klar inden Connectgruppen starter...

Hav brød og rød saft klar inden Connectgruppen starter...

I forbindelse med indstiftelsesordene kan du selv knytte ord til betydningen af nadveren.
Du kan for eksempel fortælle noget om Jesu blod’s betydning, syndernes forladelse og lignende. Det er ikke en prædiken, men en kort forklaring

Derfor bør man bedømme sig selv, før man spiser brødet og drikker af bægeret. For hvis man deltager i nadveren uden at tage hensyn til hvad Kristi legeme betyder, så spiser og drikker man sig en dom til. (Mark 11, 28-29 Hv.DK).

Inden brødet brydes / nadveruddelingen læses indstiftelsesordene, som lyder:
"Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde: "Tag det og spis det; dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig!"

Ligeså tog han også bægeret efter måltidet, takkede, gav dem det og sagde: "Drik alle heraf; dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse.
Gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig!"


Indstiftelsesordene er en sammensætning af disse vers:

1 Kor 11, 24-25: Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde: »Dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig!« Ligeså tog han også bægeret efter måltidet og sagde: »Dette bæger er den nye pagt ved mit blod; gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig!«

Luk 22, 17-20: Så tog han et bæger, takkede og sagde: »Tag det og del det imellem jer. For jeg siger jer: Fra nu af skal jeg aldrig mere drikke af vintræets frugt, før Guds rige kommer.« Og han tog et brød, takkede og brød det, gav dem det og sagde: »Dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig!« Ligeså tog han bægeret efter måltidet og sagde: »Dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer.

Mark 14, 22-25: Mens de spiste, tog han et brød, velsignede og brød det, gav dem det og sagde: »Tag det; dette er mit legeme.« Og han tog et bæger, takkede og gav dem det, og de drak alle af det. Og han sagde til dem: »Dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange. Sandelig siger jeg jer: Jeg skal aldrig mere drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin i Guds rige.«

 

Find noter fra søndagens gudstjeneste her!

Find lovsangene her!

Her kan du læse i "Ledermappen/kogebogen"

Oversigt over grupperne for her!