Ådalsparken 33
6710 Esbjerg V
e-mail: esbjerg@kirkecenter.nu
mobil: 24 80 63 73

Nordre Boulevard 112
6800 Varde
e-mail: varde@kirkecenter.nu
mobil: 24 80 63 73

Fælles for Esbjerg og Varde:

MobilePay: 35177
Bankkonto reg. 4067 kontonr. 6715602714
Navn og cpr.nr. skal kun udfyldes, hvis du ønsker skattefradrag.

SE-nr.: 29068704
IBAN no. dk5530006715602714
CVR nr. 29068704

Kontaktpersoner i kirken:

Frank Ahlmann Kristensen
- pastor og daglig leder
mobil: 24 80 63 73
(tirsdag fri) - læs mere om Frank her!
fa@kirkecenter.nu

Klaus Roswall
- lederteam
mobil: 31 18 15 57
kr@kirkecenter.nu 

Kim Stenholt Madsen
- lederteam og admin
mobil: 30 25 42 06
km@kirkecenter.nu

Dorthe Ahlmann
- lederteam og leder af børnekirken
mobil: 24 40 75 39
da@kirkecenter.nu

Kasper (lederteam) og Signe Bavnbæk - Embrace
mobil (K): 61 33 61 20  
mobil (S): 30 28 68 93

kfb@kirkecenter.nu
sfb@kirkecenter.nu
 

Jacob Rasmussen
- lovsangsleder 
ansv. lovsang Varde
mobil: 51 20 31 01
jacoblindholdt@gmail.com

Anja Lykke Kuntz
- lovsangsleder
ansv. lovsang Esbjerg
mobil: 30 13 87 09
lovsang@kirkecenter.nu

Brian Jørgensen
- lovsangsleder Esbjerg
mobil: 22 16 68 93
bj@kirkecenter.nu 

Jannie Laursen
- lovsangsleder Varde
mobil: 50 73 05 18
laursen@serdu.dk

Kim Vevest Madsen
- rejsetjeneste/
undervisning
mobil: 24 96 63 40
kvm@kirkecenter.nu

Dan Ahlmann
-
rejsetjeneste/
undervisning

mobil: 25 89 20 27
dan@gospeloutreach.dk

Elisabeth Kristensen
- leder af "bøn på gaden"
mobil: 27 83 34 07
ek@kirkecenter.nu

Jens Gotthardsen
-media/sound

mobil: 30 25 49 25

Henning Ahlmann
- forbøn og rådgivning
mobil: 24 62 26 80
tlf.: 75 11 55 54 ha@kirkecenter.nu

Jens-Henrik Kuntz
- koordinator for team Esbjerg
mobil: 31 52 29 86
teknik@kirkecenter.nu