I KirkeCenter Livets Kilde, tror vi, at kirke også handler om relationer og det at dele livet med andre.

En Connectgruppe er et mindre fællesskab, hvor vi deler liv og tro med hinanden. Grupperne er forskellige, men består typisk af 8-12 mennesker. Vi mødes rundt omkring i hjemmene, hvor vi deler livet med hinanden, og det nære fællesskab trives.

Vi ønsker, at hvert enkelt menneske må vokse og udvikles. Her lærer vi Gud bedre at kende. Vi vokser i troen, beder for hinanden og viser vores tro i praksis.

Har du børn, mødes familiegrupperne på børnevenlige tidspunkter. Alle grupper er åbne, og du er altid velkommen til et uforpligtende besøg. Vi glæder os til at se dig!

Man melder sig til en connectgruppe for et år af gangen. Op til jul ophører grupperne og lige før årsskiftet offentliggøres nye grupper man kan tilmelde sig. Du er velkommen til at kontakte en af de nedenstående grupper direkte, ellers kan Frank Ahlmann (mobil: 24 80 63 73) hjælpe dig.

De 4 komponenter

1. Fællesskab

Vi må først erfare kærligheden og fællesskabet med Gud, før vi kan give det videre til hinanden i gruppen. Dette fællesskab af kærlighed kan udfolde sig på mange måder. 
I gruppen vil vi derfor invitere Gud til at være midtpunktet i vores fællesskab, et fællesskab som opleves autentisk og levende. Vi vil sammen lovprise, tilbede og søge ham. Kærlighed er at udvikle et fællesskab, da vi er ikke skabt til at leve for os selv, men alle er skabt til fællesskab med Gud og mennesker.

2. Vokse

I Connectgruppen skal vi ikke prædike for hinanden, men dele liv! Vi ser os selv som efterfølgere af Jesus, og vi vil derfor lade Ordet arbejde med vores liv (husk din bibel). 
Vi vil ud fra budskabet fra søndagens gudstjeneste og de noter, der er tilgængelige, dele det, Gud har talt til os hver især til opmuntring og opbyggelse for hinanden. Det er et vigtigt skridt i efterfølgelsen af Jesus, da han ønsker, at vi ligner ham på alle områder i livet. 
”Ved at lade Guds Ånd forvandle vores tanker og vaner, så vi vokser op til modenhed.” (Rom. 12, 2).

3. Tjene hinanden

I Connectgruppen skal ingen stå alene. Ligesom vi drager omsorg for os selv, ønsker vi også at drage omsorg for hinanden og mærke den indbyrdes kærlighed. 
Ligesom vi oplever Åndens fællesskab, vil vi også stå sammen, drage omsorg og bede for hinanden. Her kan vi også betjene hinanden ved at bruge de åndelige gaver, som Gud har givet os til indbyrdes opbyggelse.
”Lider én legemsdel, så lider også alle de andre. Bliver én legemsdel hædret, så glæder også alle de andre sig”. (1 Kor. 12, 26). 

4. Dele

Kærligheden består også i at udvide fællesskabet. Vi ønsker at give det videre, som ”vi har fået for intet”. Vi vil bede for vore VIP’s* og bede om visdom til, hvordan vi kan formidle Guds kærlighed og frelsesplan ind i deres liv. At give de gode nyheder videre må altid være en del af Connectgruppens livsstil.

* Very Important Person - mennesker, vi beder for, og som, vi ønsker, skal lære Jesus at kende. 

Ressourcer for Connectgruppeledere