Jesus er grunden til at samles som kirke. Jesus var helt igennem menneske og samtidig Guds søn. Han kaldte sig selv for Menneskesønnen. Han kom for at frelse verden (1) - frelse os fra synden, som adskiller os fra Gud.

Da Adam og Eva syndede, kom synden og døden ind i verden. Lige siden lovede Gud, at der ville komme en frelser, der ville ”knuse slangens hoved” (2). En Messias der ville genoprette det, som var ødelagt. Gud talte gennem sine profeter om denne frelser. Jesus startede sin tjeneste med at oplæse en tekst fra profeten Esajas, hvor der står:

”Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede…” (3)

Jesus blev opfyldelsen af alt det, som Gud havde lovet. Gennem troen på Jesus kan vi tage imod hele det frelsesværk, som er tilgængeligt for alle mennesker.

Over Jesus var der en ”åben himmel”, fordi han var uden synd. Han mødte de samme fristelser og prøvelser som os, men han syndede ikke på noget punkt. Da han lod sig døbe, lød Faderens røst fra himlen over ham: Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag! (4)

Jesus gav sit liv én gang for alle. Han døde og opstod igen. Gennem hans fuldkomne offer på korset og ved hans blod har alle mennesker fået soning for deres synder, og vejen til Gud er genoprettet. Vi vil kun erfare dette, når vi i tro tager imod denne gave fra Gud. Derigennem bliver vi en del af hans familie, vi bliver medarvinger (5) og børn af Gud igen og kan kalde ham for vores Fader.

I Jesus ser vi også, hvem Gud er, som gav os et afbillede af sig selv i sin Søn: For hvad Faderen gør, det samme gør også Sønnen. For Faderen elsker Sønnen og viser ham alt, hvad han selv gør… (6)

I Jesus ser vi det sande menneske. I ham finder vi vores sande identitet. Gennem Jesus har vi, som før var syndere og adskilt fra fællesskabet med Gud, nu fået fuld adgang til Gud og kan kalde ham for vores far (7).

Discipelskab

På et tidspunkt i den første kirkes historie begyndte man at kalde disciplene for ”kristne” (8), og det er vi blevet kaldt lige siden. Gennem tiden er kristendom ofte blevet til religion og religiøse traditioner. Noget, som ofte er langt væk fra udgangspunktet, da Jesus kaldte os ind i en personlig relation (discipelskab) med ham og til at gøre andre til hans disciple.

En discipel er en lærling/elev, som ønsker at blive som sin mester gennem efterfølgelse. Jesus siger: Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig (9). Gennem efterfølgelsen begynder vi at ligne ham mere og mere, hvilket er målet med discipelskab.

Når vi giver vores liv til Jesus, finder der en udveksling sted. Når vi giver alt det, som er vores, til ham, så giver han os alt det, som han har. Da Jesus bad til Faderen før korsfæstelsen, sagde han: Alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem (10).

Der findes altid mere at opdage hos Jesus. Som han dengang mødte mennesker i deres tid og kultur, sådan møder han også os i dag. Gennem hans egne ord i Bibelen og åbenbaring ved Helligånden er millioner af mennesker kommet til en levende tro på Ham.

Gør som så mange andre har gjort gennem historiens århundreder.
Opdag Ham!

Vi er overbevist om, at Bibelen er Guds inspirerede og ufejlbarlige Ord. Du kan lære mere om Jesus ved at læse, hvad han siger om sig selv:

Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.

Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen; den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden.” (11)

Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.” (12)

Jeg er døren til fårene… Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst; han skal gå ind og gå ud og finde græsgange.” (13)

Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene."

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig.” (14)

Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør.” (15)

Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig…” (16)

Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden... Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre…(17)

”Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle.” (18)

Guds rige på jorden

Guds mission var at bringe sit rige til jorden gennem sin Søn. Himlen invaderede så at sige jorden gennem Jesus. Guds rige er lysets rige, og gennem troen på Jesus bliver vi også en del af Guds rige, vi bliver ”lysets børn” (19).

Jesus gik omkring og talte om Guds rige: ”Omvend jer, for Himmerriget er kommet nær(20).
Han viste os Guds rige, når han helbredte mennesker, tilgav dem deres synder, udførte andre mirakler og gjorde godt.

Jesus ønsker, at vi må have den samme mission – at bringe det, som er i himlen, her til jorden. Kirken er Guds riges ”ambassade” her på jorden, og enhver troende er kaldet af Jesus til at være hans ”ambassadør” der, hvor vi bor og færdes.

Al magt i himlen og på jorden er overgivet til Sønnen af Faderen (21). En dag vil Jesus komme tilbage til jorden som den konge, han er. Et endeligt opgør med denne verdens fyrste, djævelen og hans dæmoner, vil finde sted, og Jesus vil dømme både levende og døde (22).

Der vil blive en ny himmel og en ny jord, og der skal ikke længere være død, sygdom eller andre menneskelige lidelser. Alt det gamle er forbi, og han gør alting nyt. Guds rige kommer bogstaveligt talt ned på jorden. Gud selv vil være hos os, og vi skal være hans folk, og der skal ikke længere være død eller sorg, skrig eller smerte (23). Det er og bliver Guds endelige mission; at bringe himlen til jorden.

(1) Joh. 3, 16 (2) 1. Mos. 3, 15 (3) Es. 60, 1 / Luk. 3, 18-19 (4) Luk. 3, 22 (5) Rom. 8, 17 / Ef. 3, 6 (6) Joh. 5, 19-20 (7) Matt. 6, 9 / Gal. 4, 6 / Rom. 8, 15 (8) ApG. 11, 26 (9) Matt. 16, 24 (10) Joh. 17, 10 (11) Joh. 6, 35+51 (12) Joh. 8, 12 (13) Joh. 10, 7+9 (14) Joh. 10, 11+14 (15) Joh. 11, 25 (16) Joh. 14, 6 (17) Joh. 15, 1+5 (18) Matt. 11, 29 (19) Joh. 12, 36 / Ef. 5, 8 / 1. Thes. 5, 5 (20) Matt. 4, 17 (21) Matt. 28, 18 (22) 1. Pet. 4, 5 / 2. Tim. 4, 1 (23) Åb. 21

Læs i Bibelen

 
Hvis ikke andet er gengivet, er al bibeltekst på hjemmesiden fra den autoriserede Bibeloversættelse fra ”Det danske bibelselskab” www.bibelselskabet.dk


Bibelen på hverdagsdansk (HvD): www.bibleserver.com