Kirkecenter Livets Kilde

Vi er en dynamisk frikirke i Esbjerg og Varde med mange farverige mennesker fra forskellige baggrunde og i alle aldre. 

Gennem troen på Jesus Kristus har vi oplevet at have fællesskab med Gud, der gennem sin søn fuldt ud har accepteret enhver, der tager imod hans frelsesplan.

Alle mennesker er værdifulde for Gud, som ønsker at have fællesskab med hvert eneste menneske.

Vi ser os selv, som han ser os. Skabt til at leve i den frihed, han har givet os og til at elske livet, hvor Gud beriger vores hverdag og liv.
 

Kirkens trosgrundlag

Se og læs om kirkens trosgrundlag her!

Kirkens vedtægter

Se og læs kirkens vedtægter her!


Vi er en frikirke og ikke en lukket eller mystisk sekt. Vi tror på det klassiske budskab om frelse ved troen på Jesus Kristus. Det, som kristne til alle tider har troet på. 

Trosbekendelsen

– er også vores bekendelse…

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

Tag et kig indenfor søndag formiddag i Esbjerg eller søndag eftermiddag i Varde.