Glæden ved at være en giver...

"Du skal ære Herren med din rigdom, med det første af al din afgrøde; så fyldes dine forrådskamre til overflod, dine persekar løber over med vin"
(Ordsp. 3, 9-10)

- vi ønsker at tjene, elske og give til andre...

Under gudstjenesten søndag formiddag samler vi gaver ind til mission og formål udenfor kirken. Jesus siger: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mindste brødre, det har I gjort mod mig!(Matt 25,40)

Vi ønsker at række ud til dem, som er i nød, både åndeligt og fysisk. 

Enhver gave, der bliver samlet ind, går ubeskåret til de kontaktpersoner/kirker eller organisationer, som vi har et samarbejde med i blandt andet: Moldova, Kenya med flere.

Frikirker og økonomi

KirkeCenter Livets Kilde er som frikirke uafhængig af staten, hvilket også gælder økonomien. Det vil sige, at vi ikke modtager støtte fra det offentlige til bygninger og aktiviteter til forskel fra folkekirken. Børne- og ungdomsarbejdet modtager dog i begrænset omfang foreningsstøtte på samme måde som øvrige børne- og ungdomsforeninger. 

Således er det først og fremmest menighedens medlemmer, der af egne midler finansierer driften, hvad angår bygninger, aktiviteter, aflønning af præsten og så videre. 

 

Mange muligheder 
Som kirke er vi stolte af at stå på egne ben økonomisk - og ikke ligge det offentlige til last - og vi har igen og igen formået at vende udfordringerne positivt, så flere og flere medlemmer har taget ansvar som økonomiske partnere og gennem frivillige gaver. 

Som medlem - og som ven af kirken - er der mange forskellige muligheder for at være med til at støtte økonomisk. Blandt andet findes der en række skattemæssigt fradragsberettigede ordninger: Forpligtigelseserklæringer og §8A-gaver. 
Som selvstændig erhvervsdrivende har man også mulighed for at tegne sponsoraftaler med mere. 

 

Åbenhed og ansvarlighed

Til daglig står kirkens administrator med det overordnede ansvar for økonomien, og der lægges stor vægt på udgiftsstyringen, da der er tale om betroede midler. Således fremlægges årsregnskabet og budgettet hvert år på årsmødet for alle menighedens medlemmer, og årsregnskabet og budgettet kan også rekvireres af medlemmer ved henvendelse til administratoren i forbindelse med årsmødet. 

Rådgivning? 
Man er velkomment til at kontakte kirkens administrator, Kim S. Madsen, på tlf. 30 25 42 06 med henblik på en uforpligtende samtale om mulighederne for at blive økonomisk partner.
E-mail: admin@kirkecenter.nu 
Kim Madsen kan også rådgive om muligheden for at betænke menighedens arbejde testamentarisk. 

 

Fælles bankoplysninger:

MobilePay: 35177
Bankkonto reg. 4067 kontonr. 6715602714
Navn og cpr.nr. skal kun udfyldes, hvis du ønsker skattefradrag.

SE-nr.: 29068704
IBAN no. dk5530006715602714
CVR nr. 29068704

 

"Hold ikke et gode tilbage fra den, som har brug for det, når det står i din magt at yde det..."
(Ordsp. 3, 27)

"Den, der forbarmer sig over den svage, giver et lån til Herren, og Herren gengælder ham hans gerning. "
(Ordsp. 19, 17)