Connections Danmark er et netværk af forskellige frikirker og tjenester, som er baseret på relationer, der relaterer til hinanden i et autentisk fællesskab.

Vi ser os selv som et apostolsk netværk, hvor de forskellige tjenestegaver er i funktion.


Vi ønsker at opfylde Jesu befaling om at gøre alle folkeslagene til hans disciple og at lære dem at holde alt det, som han har befalet os.

Dette giver sig udtryk i vores relation og samarbejde – læs mere om dette arbejde på hjemmesiden: www.connectionsdk.dk

Lokalt netværk og samarbejde:

Læs mere om vores lokale fællesskab her!

   Læs mere om HealingRooms her!

   Læs mere om Evangelisk Alliance Danmark her!

   Læs mere om Evangelisk Alliance lokalt her!