Frank A. Kristensen - mobil: 24 80 63 73

Frank A. Kristensen - mobil: 24 80 63 73

Solveig Kærlig - mobil: 40 15 20 56

Solveig Kærlig - mobil: 40 15 20 56

Sjælesorg er at være inviteret ind i et menneskes liv for at lytte, som en medvandrer. Her har du en mulighed for at tale med én om dét, du går og tumler med. Uanset om du er i dyb krise eller bare har brug for én, der lytter.

Her er der tavshedspligt, og du har mulighed for at åbne op i al fortrolighed. Du er altid velkommen til at kontakte én fra kirkens team - så kan vi aftale nærmere omkring et møde...​

Kirkens sjælesørgere er alle gennemgået et kursusforløb gennem "Agape"
eller anden...

Med Jesus som forbillede

Sjælesorg har i hele kirkens historie været en del af kirkens diakoni. Det har vekslet i perioder mellem hvem, der havde retten til på kirkens vegne at udøve sjælesorgen: præsterne, diakonerne og lægfolket. Det har også vekslet mellem hvad, der var sjælesorgens indhold: broderlig samtale, skriftemål, rådgivning, sjæleledelse…

Læs resten af artiklen der er skrevet af Dan K. Månsson, teolog og sjælesørger fra "Agape". - tryk her!