Kirken i Esbjerg

KirkeCenter Livets Kilde i Esbjerg blev stiftet den 1. september 1993. I starten samledes man hjemme hos pastorparret Tove og Henning Ahlmann. Pladsen blev dog hurtig for trang, og derfor besluttede kirken at leje et tidligere banklokale i ”Mølleparken”. 

I takt med, at kirken voksede, og der kom børnefamilier med, blev det besluttet at leje og renovere en tidligere lagerbygning på Taurusvej 16 i Østerbyen. Bygningen blev taget i brug den 3. maj 1996. 

 

 

Tove og Henning Ahlmann under indvielsen i 1996 - Taurusvej

Tove og Henning Ahlmann under indvielsen i 1996 - Taurusvej

 

Den 1. januar 2004 købte kirken den nuværende bygning i Sædding på 633 m2, som skulle fungere som et kirkecenter. Efter renovering og ombygning kunne vi med stor glæde og tilfredshed tage lokalerne i brug søndag den 2. maj 2004.

 

Mølleparken og Taurusvej

Mølleparken og Taurusvej

Lørdag den 5. juni 2004 blev Frank Ahlmann Kristensen indsat som pastor i menigheden, i forbindelse med at de nye lokaler officielt blev indviet og taget i brug.

Kirken i Varde

I august 1986 begyndte Birgit og Mogens Frismodt at holde kristne ”åbent hus” møder i deres hjem. Efter at have indledt et samarbejde med en bibelkreds i Tistrup flyttede de i 1987 møderne til Medborgerhuset i Varde under navnet ”Kristne i Tistrup/Varde”. 

I 1987 følte Mogens et kald fra Gud om, at Han ville give dem en menighed i Varde. 
Det skete den 30. december 1990, hvor de blev en selvstændig menighed med navnet ”Evangeliekirken” med undertitlen ”Pinsekirken i Varde”. Gudstjenesterne blev holdt søndag aften i Medborgerhuset.
                         

Den 1. februar 1995 fik de deres egen bygning på Ndr. Boulevard 112, et tidligere bogtrykkeri. I 2004 ændrede de vedtægter og fik nyt navn, ”Frikirken i Varde”. 

I 2008 blev det besluttet at fusionere med “KirkeCenter Livets Kilde” i Esbjerg til én kirke med to gudstjenestesteder i henholdsvis Esbjerg og Varde. 

Pinsesøndag 2014

Pinsesøndag 2014

Birgit og Mogens Frismodt foran Ndr. Boulevard

Birgit og Mogens Frismodt foran Ndr. Boulevard

fra fusionsfesten i 2008

fra fusionsfesten i 2008

Til- og ombygning i Varde
I 2014 blev det første spadestik taget i Varde. Pinsesøndag den 8. juni 2014 blev der afholdt en intern indvielsesfest, hvorefter lokalerne blev taget i brug.

Kirkecenter Livets Kilde i Varde - Ndr. Boulevard 112

Kirkecenter Livets Kilde i Varde - Ndr. Boulevard 112