Hvorfor Jesus?

Hvad har et levende gudsforhold at give et moderne menneske? 

Mennesker har til alle tider længtes efter fællesskab med Gud. 
Ligesom i dag har denne længsel gennem tiden været udtrykt på mange forskellige måder. Mennesker har altid forsøgt at opnå deres guders velvilje eller at glemme dette dybe behov ved at fokusere på andre og mere overfladiske sysler. 

Bibelens radikale budskab og historiske beretning om Jesus Kristus giver os dog indtrykket af en tydeligt anderledes Gud: Den Gud, som elsker mennesket nok til at ville betale en pris for fællesskabet mellem Gud og mennesker. 

Vi vil gerne invitere dig til at høre mere om Gud og finde ud af, hvilken betydning Jesus Kristus kan have for dit liv. 

Livet med Gud starter ikke med regler og lovbud. For at finde Gud og få fred med ham må man, som der står i Bibelen, gå gennem Hans søn, Jesus Kristus.

Romerbrevet kap. 10 vers 9 siger: 
"at hvis du med din mund bekender Jesus som herre og i dit hjerte tror, at Gud opvakte Ham fra de døde, skal du blive frelst". 

Troen på Jesus som Guds søn får os til at vende om fra det, som Bibelen kalder synd. Synd er ganske enkelt, at vi ikke tror på ham. Tro i bibelsk forstand er altid forbundet med handling. 

Det er altså ikke nok at sige, jeg tror på Gud. Den tro, vi taler om her, får dig til at søge Gud og ønske hans herredømme over dit liv.

Gud elsker dig, som du er, og indbyder dig derfor i dag til at lære ham at kende. Han vil forvandle dit liv samt give det mening, indhold og perspektiv. 

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. 
- citat: Jesus (Johannes evangeliet 3 vers 16-17)

Hvorfor ikke sige til Ham i dag: 
"Jesus, jeg overgiver mit liv til dig fra i dag.
Jeg tror, du er Guds søn og min frelser. 
Rens mit liv for al synd og uretfærdighed. 
Jeg vil fra i dag leve med dig, tjene dig og bekende dig som min herre." 

Hvis du netop har bedt denne bøn af hele dit hjerte, har Gud hørt din bøn og taget imod dig som sit barn. Det er vigtigt, at du tager kontakt med os eller andre kristne, der kan hjælpe dig med at vokse i troen på Ham.