Aktuelt for 2022 - her kan du læse om de forskellige grupper og selv tage kontakt til gruppen...

Solveig 40 15 20 56 / Petra 22 50 67 77

Solveig 40 15 20 56 / Petra 22 50 67 77

Walk and talk / kvindegruppen

Vi mødes på en aftalt parkeringsplads i Varde kommune, mandag i lige uger, kl. 17:00.

Vi går en tur sammen, hvor vi nyder Guds natur, har fællesskab og deler liv og tro. Vi spiser vores medbragte madpakker i en hytte eller på en bænk, hvor vi også deler Guds ord og beder sammen. Ca. kl. 19:00 er vi tilbage på parkeringspladsen, og går hver til sit...

Vi begynder mandag i uge 8🌞

Du er hjertelig velkommen!

Tilmelding til Solveig (mobil: 40 15 20 56)
- senest fredage i ulige uger.

Du kan også tilmelde dig gruppen her!

Merci 40 97 42 04 / John 20 66 89 31

Merci 40 97 42 04 / John 20 66 89 31

Vi mødes i Esbjerg og omegn

Vi mødes onsdag i de ulige uger kl. 19.00-21.00 i Esbjerg. Vi ønsker at dele liv og relatere troen til hverdagen.

Vi er en "klassisk connectgruppe", så en aften består oftest af lovsang, samtale ud fra søndagens budskab, bøn sammen og for hinanden, tid til fællesskab krydret med snacks/kage, kaffe og te.

Vi forventer, at du har et ønske om at være en discipel af Jesus, og i efterfølgelsen af ham, vil hengive dig til fællesskabet og lade hans Ånd og Ord øve sin indflydelse i dit liv.

At være en "klassisk gruppe" betyder, at vi tager vores udgangspunkt i "De 4 komponenter".

Du kan tilmelde dig gruppen her!

Diana 22 28 99 21 / Dorthe 24 40 75 39

Diana 22 28 99 21 / Dorthe 24 40 75 39

Vi mødes i Esbjerg

Vi mødes, så vidt muligt, hver onsdag kl. 19.00

Vi er en Connect gruppe, der bruger tid på bøn, hvor vi giver mulighed for at lytte til Helligånden samtidig med, at vi har fokus på, at Åndens gaver kommer i funktion når vi er sammen. 

Vi deler også liv med hinanden og taler om søndagens budskab, både ud fra noterne og ud fra hvad der talte specielt til den enkelte.

Du kan tilmelde dig gruppen her!

Gunnar 22 14 36 79 / Menco 23 30 76 91

Gunnar 22 14 36 79 / Menco 23 30 76 91

Vi mødes i Varde

Vi mødes så vidt muligt hver onsdag kl. 19.00 i Varde og omegn. Vi ønsker at dele liv og relatere troen til hverdagen.

Vi er en "klassisk connectgruppe", så en aften består oftest af lovsang, samtale ud fra søndagens budskab, bøn sammen og for hinanden, tid til fællesskab krydret med snacks/kage, kaffe og te.

Vi forventer, at du har et ønske om at være en discipel af Jesus, og i efterfølgelsen af ham, vil hengive dig til fællesskabet og lade hans Ånd og Ord øve sin indflydelse i dit liv.

Du kan tilmelde dig gruppen her!

Kirsten 21 78 48 57‬ / Klaus 31 18 15 57‬

Kirsten 21 78 48 57‬ / Klaus 31 18 15 57‬

Vi mødes i Varde og omegn

Vi mødes i hjemmene hver anden onsdag kl. 19.30.
Vi er en connectgruppe med fokus på fællesskab, bøn, og på at dele liv og tro i relation til hverdagen.

Rundt om kaffebordet vil vi samtale ud fra søndagens budskab, dele liv og bede sammen. Vi skiftes til at stå for aftenerne, så alle bliver involveret og tager ansvar for en aften.

Vi forventer, at du har et ønske om at være en discipel af Jesus, og i efterfølgelsen af ham, vil hengive dig til fællesskabet og lade hans Ånd og Ord øve sin indflydelse i dit liv.

Du kan tilmelde dig gruppen her!

Vi mødes i Varde og omegn, så det kræver en bil eller kørelejlighed at være med i gruppen.

Frank 24 80 63 73

Frank 24 80 63 73

Vi mødes i Esbjerg

Vi mødes så vidt muligt hver onsdag kl. 19.15-21.30 i Esbjerg. Vi ønsker at dele liv og relatere troen til hverdagen.

Vi er en "klassisk connectgruppe", så en aften består oftest af lovsang, samtale ud fra søndagens budskab, bøn sammen og for hinanden, tid til fællesskab krydret med snacks/kage, kaffe og te.

Vi forventer, at du har et ønske om at være en discipel af Jesus, og i efterfølgelsen af ham, vil hengive dig til fællesskabet og lade hans Ånd og Ord øve sin indflydelse i dit liv.

At være en "klassisk gruppe" betyder, at vi tager vores udgangspunkt i "De 4 komponenter".

Du kan tilmelde dig gruppen her!

Reka ‭50 13 31 28 / Zalan 52 65 22 88‬

Reka ‭50 13 31 28 / Zalan 52 65 22 88‬

International familiegruppe i Esbjerg

Vi er en international familie-connectgruppe, med vægt på at mødes som familier og dele livet og troen med hinanden. 

Vi spiser altid sammen fra kl. ca. 17.00-18.00. Herefter samles vi i lovsang, bøn og samtale om søndagens prædiken.

Børnene er velkomne, men det er ikke dem, der sætter dagsordnen, dog vil der være dage, hvor børnene fylder mere end andre, og hvor vi må sætte ambitionerne ned for hvad vi når.

Vi ønsker, at det skal være naturligt for børnene at være en del af det kristne fællesskab både i bøn og lovsang. Derudover ønsker vi at styrke sammenholdet mellem børnene ved at de kan lege sammen, mens de voksne snakker. 

Vi mødes: fredage 17.00-20.00 ca. 
Sted: På skift i hjemmene
(med mindre vi er over 4 familier, så mødes vi i kirken).

Forventninger til jer: 
• At I ønsker at være en del af kirkens liv om søndagen. 
• At I er en familie med yngre børn. 
• At I taler/forstår engelsk.
• At I er villige til at indgå i turnusen om at stå for at lave mad/medbringe noget mad til et fælles bord.

Du kan tilmelde dig gruppen her!

Bertha 20 89 09 00 / Claus 30 27 45 11 (øverst)
Corine 42 25 01 43 / Mijndert 42 26 90 38

Faith-gruppen / Tarm

Vi fungerer på mange måder som en husmenighed med base i den vestjyske by Tarm. Alle er velkomne, også hvis du er fra en anden kirkelig baggrund. Vi er tilknyttet "Kirkecenter Livets Kilde".

Vi ønsker at favne og rumme det enkelte menneske, og under Helligåndens ledelse se mennesker vokse i troen. Undervisning, bøn, og tilbedelse er noget som vi vægter meget højt, samt at se Åndens nådegaver i funktion.

Vi mødes torsdage kl. 19:00

Jesus er både livet og kilden for gruppen. Han er grunden til at vi vokser og trives. Som Salme 42, 2-3 giver udtryk for: "Som hjorten tørster efter rindende vand, sådan tørster min sjæl efter dig, Gud. Jeg længes efter at se den levende Gud..."

Mødested: Drosselvej 5, 6880 Tarm

Du kan tilmelde dig gruppen her!

Jorunn 60 46 26 49 / Philip 93 40 44 59

Jorunn 60 46 26 49 / Philip 93 40 44 59

Familiegruppe i Esbjerg

Vi mødes spontant - som det lige passer familierne...

Vi ønsker at være en gruppe hvor fællesskabet er i fokus. Et fællesskab hvor vi kan dele tro og tvivl, og inspirerer hinanden til at leve som Jesu lys i hverdagen.

Når vi er sammen deler vi ofte et måltid, har samtale omkring tro (med udgangspunkt fra søndagens budskab), og bøn. Vi ønsker at det kan blive en gruppe der vi i tryghed lytter til Helligånden, og øver os på at høre fra Gud og handle derefter.

Vores gruppe vil være åben for små familier, single eller par. Man må være klar på at der er børn tilstede, og at det nogle gange vil sætte sit præg :-)

Det er muligt at vi mødes i forskellige hjem. Det forventes at de der er med, skiftes om at bidrage til maden.

Hilsen Philip Og Jorunn Tran

Du kan tilmelde dig gruppen her!