Vi kan kun nå mennesker med Guds ord. Vi må aldrig tror at det er fancy lys, billeder og lyd der får mennesker til Gud, det er alene Guds ord og ikke underholdning

Vi lever i en tid hvor mennesker i stigende grad bruger visuelle midler til at blive underholdt. Det er derfor naturligt at vi også bruger visuelle midler til at sprede Guds ord, men det må aldrig blive underholdning.

Vi har en vision om at have et Media Team i Livets kilde der kan sørge for at Guds ord bliver spredt både i og uden for kirken med understøttelse af en virkbar, enkel og troværdig brug af visuelle midler.

Det omfatter:
• Lyssætning på "scenen" og på taleren
• Projektor og video skærme til billeder og video under Gudstjenesten
• Transmission af Gudstjenesten til børne/cafe rum
• Transmission af Gudstjenesten til YouTube
• Sprede det kristne budskab via YouTube til såvel kristne og ikke kristne i form af undervisning og inspiration

Vi ønsker ligeledes at Media Teamet skal være en platform, hvor kreative kristne inden for kirken kan tjene Gud med deres viden og/eller passion inden for multi-media, både teknisk, kunstnerisk og praktisk.

Vi ønsker ikke at media teamet kun skal opfattes som et team der tager sig af det visuelle ved Gudstjenesterne, men et team der har til mål at nå mennesker gennem de evner Gud har givet dem inden for multi-media området.

Det gøres ved at først og fremmeste skabe en plan for et multi media arbejde, der via de tekniske muligheder der findes nu om stunder, reelt bruger mindst mulige resource på at skabe god kvalitet på det visuelle område om søndagen. Således at der også bliver frigjort ressourcer til at skabe media flader der rækker ud over søndagen så som undervisning, reklame, inspiration ovs

Dette gennemføres ved at have et overordnet team der finder tekniske løsninger der sikre at der hver søndag kun skal bruges 1-2 mand hvert sted til det visuelle som opfatter lys, billede/video samt transmission af Gudstjeneste til måde børne/cafe rum og Youtube samtidig. Optimalt set bør det være teknisk muligt at samme mand styre både billede/video computer samtidig med video signal. Der ud over kan der være tale om en kamera mand.

Der udover skal det overordnet team også finde tekniske løsninger til udbyggeles af media tjenesten mhp undervisnings, inspiration ovs videoer.

.


Selve media team består af en ansvarlig leder, samt et antal hjælpere som dels er med til at styre billede/video computer samt styre video udstyr. Nogen af disse hjælper kan være rent tekniske der primært hjælper om søndagen og andre bør også have evner inden for multi-media området til dels at lave story-lines og til filmning med videre.

Det er ikke tanken at Media teamet selv skal bidrage til indholdet af videoer, men at teamet skal være primus motor på planlægning, udførelse og efterbearbejdning af disse ting.

Der ledes derfor efter folk som
• Som har en vis teknisk forståelse for brug af computer
• Som har en evne eller interesse inden for multi-media faget
• Som har for mange idéer til hvad man også kunne lave

Ud over ansvarlig vurderes det at der skal være min. tre mand/kvinde som hjælper hvert sted, og derud over tre mand/kvinder fordelt på begge steder til backup og til opgaver der ligger ud over søndagen. Altså et team på ca. 10 mand. Det overordnet team anset ikke for at være en del af media teamet, men et strategisk team der sammensættes efter behov.