Kirkecenter Livets Kilde

Vi er en dynamisk frikirke i Esbjerg og Varde med mange farverige mennesker fra forskellige baggrunde og i alle aldre. 

Gennem troen på Jesus Kristus har vi oplevet at have fællesskab med Gud, der gennem sin søn fuldt ud har accepteret enhver, der tager imod hans frelsesplan.

Alle mennesker er værdifulde for Gud, som ønsker at have fællesskab med hvert eneste menneske.

Vi ser os selv, som han ser os. Skabt til at leve i den frihed, han har givet os og til at elske livet, hvor Gud beriger vores hverdag og liv.
 

Kirkens vision

Kirkens vision

Kirkens mission

Kirkens mission

Kirken vi ser

En kirke i tiden, der skaber tro og giver håb for alle generationer.

En kirke, som gennem relevant undervisning motiverer, hjælper og træner mennesker til at blive det, som de er skabt til at være. 

Et åndeligt hjem, som er fyldt af omsorgsfulde mennesker, der har kærlighed til hinanden og andre. 

Et sted, hvor tilbedelsen og lovsangen ærer Gud, høres i himlen og bringer Hans nærvær og glæde til mennesker. 

En kirke, der fyldt af Guds ånd i enighed beder troens bøn og oplever Guds indgriben.

En kirke, der ledt af Guds ånd tjener og velsigner andre, og som deler evangeliet med alle mennesker, uanset kultur og baggrund.

En voksende kirke med indflydelse, hvor mennesker helhjertet elsker Kristus, følger Ham og lever et liv, som andre kan efterfølge. 


Trosbekendelsen

– er også vores bekendelse…

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.


Vi er en frikirke og ikke en lukket eller mystisk sekt. Vi tror på det klassiske budskab om frelse ved troen på Jesus Kristus. Det, som kristne til alle tider har troet på. 

Tag et kig indenfor søndag formiddag i Esbjerg eller søndag eftermiddag i Varde.