Fredag 28. februar kl. 19:00

Celebration og café

med lovsangsbandet fra Danmarks største frikirke "Kirken i Kulturcentret" (Kbh). Efterfølgende café og fællesskab

Sted: Pinsekirken, Bjarkesgade 2, Esbjerg

Lørdag 29. februar kl. 14:00

Seminar, lovsang og café

Det er med stor glæde og forventning, at vi for konferencen i 2020 kan præsentere Tonny Jacobsen. Han er præst i Bykirken i Vejle og formand for FrikirkeNet. Han har en ph.d fra University of Wales.
Tony er gift med Rita, og de har fire børn, to svigerbørn og to børnebørn. Tidligere har Tonny været præst i Pinsekirken i Thisted og forstander på Mariager Højskole.

Han er forfatter til bogen; “Åndeligt venskab” - svaret på kirkens største udfordring”.

Discipelskab og medvandring

Flere og flere mennesker i Danmark har en interesse for det åndelige. De har måske haft åndelige erfaringer, men de har ikke haft nogen forbindelse til et kristent fællesskab.

Tonny Jacobsen vil lørdag eftermiddag undervise om, hvad åndeligt venskab er: Hvordan det kan bygge bro til åndeligt søgende mennesker, og hvordan det er en nøgle til åndelig vækst og udvikling.

Sted: Pinsekirken, Bjarkesgade 2, Esbjerg

Festgudstjeneste - søndag 1. marts kl. 10:30

Sammen om 2020

Andreas Jørgensen er præst i Åbenkirke Herning, ligesom han også er et velkendt ansigt i Esbjerg. Han er gift med Lene. 
De har begge Guds kirke i hjertet og har i mange år brændt for at se et sundt kirkeliv vokse i Danmark. Andreas har ansvaret for undervisningsforløb og trivsel i Åbenkirke.
Derudover fungerer han som leder af 
Åbenkirkes LIFT Academy.

Efterfølgende fællesspisning...

Sted: Pinsekirken, Bjarkesgade 2, Esbjerg

Download folder