Åben for betjening (forbøn) tirsdag fra kl. 15:00-17:00

- dog sommerferie i uge 28 og 29

Nygårdsvej 11 stuen th. - Esbjerg

Nygårdsvej 11 stuen th. - Esbjerg

Du kan bestille tid på 61 65 64 17, eller du kan dukke op mellem kl. 15:00 og 16:00, og vi finder plads til dig - det er gratis at blive bedt for...

Besøg Healing Rooms Danmark's hjemmeside:
healingrooms.dk

Se og hør Heidi's vidnesbyrd - hvordan Gud helbredte hende efter mange år med smerter. Efter hendes helbredelse begyndte Heidi selv at bede for syge.

Hvad tror vi på?

I alle kristne trosretninger er helbredelse en væsentlig del af troen. Jesu mest opsigtsvækkende gerninger var de helbredelser, han udrettede.

I Markusevangeliet 16,17-18 står der:
”...Og disse tegn skal følge dem, der tror ... de skal lægge hænderne på de syge, så de bliver helbredt.“

I Healing Rooms tror vi på, at helbredelse også er en gave, nutidens mennesker kan modtage fra Gud.

Esajas 53,4-5:
Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vore overtrædelser  og knust for vore synder. 
Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt.

Trosgrundlag for Healing Rooms:

Vi er ikke et trossamfund, men vi kommer fra forskellige kirker med forskellige holdninger til skrifterne, og hvordan vi udøver vores kristne tro. Dog har vi tilfælles, at vi er kristne, og har en fælles tro, som i det mindste kan udtrykkes i nedenstående syv punkter:

  1. Vi tror på, at der er én Gud, evigt eksisterende i tre personer: Fader, Søn og Helligånd.

  2. Vi tror på Jesu guddommelighed, på hans jomfrufødsel, syndfrie liv og hans mirakler.

  3. Vi tror på, at Jesus døde i vores sted og forsonede os med Gud – at han bar både vores synd og sygdom på korset. (Es. 53,4).

  4. Vi tror på hans fysiske genopstandelse og hans himmelfart til Faderens højre hånd. Vi tror på, at han kommer igen i magt og herlighed.

  5. Vi tror på, at Bibelen er Guds inspirerede ord. Bibelen blev skrevet under Helligåndens ledelse, påvirkning og inspiration. Vi tror på, at Guds Ord er grundlaget for helbredelse.

  6. Vi tror på Helligåndens fylde, som er tilgængelig for alle kristne, som i tro beder om det.

  7. Vi tror på Åndens nådegaver og vigtigheden af Åndens frugt, som giver gaverne kraft.

En del af noget større

IAHR - International Association of Healing Rooms

Den Internationale Forening af Healing Rooms er en forening af Healing Rooms-tjenester i kirker og byer i hele verden med den fælles vision: at se helbredelsestjenesten komme til live i Kristi Legeme.

Inspireret af John G. Lake

John G. Lake blev født i Canada i 1870. I hans personlige historie, ”Eventyr i Gud“, skrev Lake: ”Når jeg tænker tilbage over min barndom og ungdom, dukker minder op som mareridt: sygdomme, læger, sygeplejersker, hospitaler, bårer, begravelser, kirkegårde og gravsten; en husstand i sorg; en mor med et brudt hjerte og en far, knust af sorg, som forsøgte at glemme gårsdagens sorger for at kunne hjælpe de levende familiemedlemmer, som havde brug for deres kærlighed og omsorg.“ 

Efter en tid i Afrika kom John G. Lake til Spokane, Washington, i USA. Han lejede et erhvervslokale i en bygning ved navn Rookery Building for at bede for de syge. Det blev kaldt Healing Rooms. Lake og hans assistenter, der blev kendt som ”helbredelsesteknikere“, bad for de syge. Over en femårig periode skete der over 100.000 dokumenterede helbredelser. Den amerikanske regering erklærede Spokane for verdens sundeste by.

John G. Lake var en mand med et formål, en vision, styrke og karakter. Hans eneste mål i livet var at bringe Guds fylde til ethvert menneske. Han sagde ofte, at hemmeligheden ved Himlens kraft ikke bestod i ”at gøre“ men i ”at være“.

Han troede på, at åndsfyldte kristne kunne tjene i den samme type tjeneste, som Jesus gjorde, mens Han levede på jorden.

Lakes helbredende og forkyndende tjeneste varede fra 1898 til hans død i 1935. Flere nutidige helbredstjenester kan spores tilbage til Lakes trofast tjeneste.