Velkommen

UPstream 1. halvår 2023

04. maj
01. juni
15. juni (sommerafslutning)

OBS! Vi mødes kl. 19:00 i Varde (Ndr. Boulevard 112) torsdag i lige uger - med mindre der står andet i kalenderen i forbindelse med helligdage eller lignende.

Ring eller skriv til Frank Ahlmann - mobil: 24 80 63 73, hvis du vil være med...

Forberedelse til ungdomsvelsignelse i Varde

Datoer følger for nyt hold...

Super-lørdag igen i 2024

For alle der skal ungdomsvelsignes i 2024

fra en tidligere superlørdag...

fra en tidligere superlørdag...