2022

2. halvår 2022
08. september
22. september
06. oktober
Menighedslejr den 14.-16. oktober
03. november
17. november
15. december (juleafslutning)

Velkommen

OBS! Vi mødes kl. 19:00 i Varde
(Ndr. Boulevard 112)
torsdag i lige uger - med mindre der står andet i kalenderen i forbindelse med helligdage eller lignende.

Ring eller skriv til Frank Ahlmann - mobil: 24 80 63 73, hvis du vil være med...

Forberedelse til ungdomsvelsignelse

Ungdomsvelsignelse i Varde
lørdag den XX - datoer følger for 2023

Fra tidligere...

Super-lørdag den 7. maj 2022 kl 10:30-16:00 i Varde

For alle der skal ungdomsvelsignes i 2022

Emner:
• Identitet, kærester og sex
• Hvad Jesu blod og korset betyder
• Hvordan kan jeg være sikker på, at jeg er en kristen?
• På en vigtig mission

fra tidligere superlørdag

fra tidligere superlørdag

- fra undervisningen...

- fra undervisningen...