Jesus siger: "Jer er det givet at kende Guds riges hemmeligheder" og "Søg først Guds rige...". Han gik omkring og forkyndte de gode nyheder om riget, og efter opstandelsen tilbragte han 40 dage med disciplene, hvor han talte om Guds rige. Apostlene fortsatte - og sådan gør vi også, med et stærkt ønske om at få den samme forståelse og åbenbaring.
Philip Dupont har gennem mange år, været hengivet til dette emne. Vi tror, at denne undervisning vil give dig en fornyet åbenbaring og et dybere kendskab til Guds rige, der på alle områder må afspejle sig i vores liv.

Om Philip Dupont

Philip Dupont er gift med Else, og sammen er de pastorpar i Citykirken Herning. 
Han er underviser med mange års erfaring både i Danmark og i udlandet, hvor han gennem årene blandt andet har plantet menigheder i Rumænien, konsulteret ledere og undervist i kirker i Bulgarien, Mongoliet, Sri Lanka, Schweiz, Estland, Slovenien, Østrig, Holland, Bulgarien og England.

Philip er forfatter til flere bøger og manualer omkring Guds rige, blandt andet bogen ”Kryds over”. 

Læs mere om hans tjeneste her!

The topic: Gods Kingdom working in our Life

Jesus says, "It is given to you to know the secrets of the kingdom of God" and "Seek first the kingdom of God...". He went about preaching the good news of the kingdom, and after his resurrection he spent 40 days with the disciples, speaking of the kingdom of God. Paul and the other apostles continued - and so do we, we want the same understanding and revelation.

Philip has been devoted to this subject for many years. We believe that this teaching will give you a renewed revelation and a deeper knowledge of the kingdom of God, which in all areas will be reflected in our lives.

About Philip Dupont

Philip Dupont is married to Else and together they are pastoring City Church in Herning. He is a teacher with many years of experience, both in Denmark and abroad, where he has over the years planted congregations in Romania, consulted leaders and taught churches in Bulgaria, Mongolia, Sri Lanka, Switzerland, Estonia, Slovenia, Austria, Holland, Bulgaria and England.

Philip is the author of several books and manuals on "the kingdom of God", including the book "Cross over take over"

Visit personal site: ph-dupont.com
- read some notes in English from Philip Dupont!