Om kirken
2i1 kirke
Kontaktpersoner
Find os
Netværk
Økonomi og gaver
Trosgrundlag
Kirkens historie
Privatlivspolitik
Til Forsiden

 


Økonomi og penge
I KIRKECENTER LIVETS KILDE

Vi ønsker at tjene, elske og give til andre
Under gudstjenesten søndag formiddag samler vi gaver ind til mission og formål uden for kirken.
Jesus siger: "Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig!" Vi ønsker at række ud til dem som er i nød, både åndeligt og fysisk.

Enhver gave der bliver samlet ind, går ubeskåret til de kontaktpersoner/kirker eller organisationer som vi har et samarbejde med i blandt andet: Moldavien, Kenya med flere.
- se listen over dem vi samler ind til i år...Frikirker og økonomi
KirkeCenter Livets Kilde er som frikirke uafhængig af staten, hvilket også gælder økonomien.
Det vil sige, at vi ikke modtager støtte fra det offentlige til bygninger og aktiviteter til forskel fra folkekirken. Børne- og ungdomsarbejdet modtager dog i begrænset omfang foreningsstøtte på samme måde som øvrige børne- og ungdomsforeninger.
Således er det først og fremmest menighedens medlemmer, der af egne midler finansierer driften, hvad angår bygninger, aktiviteter, aflønning af præsten og så videre.Mange muligheder
Som kirke er vi stolte af at stå økonomisk på egne ben - og ikke ligge det offentlige til last - og vi har igen og igen formået at vende udfordringerne positivt, så flere og flere medlemmer har taget ansvar som økonomiske partnere og gennem frivillige gaver.

Som medlem - og som ven af kirken - er der mange forskellige muligheder for at være med til at støtte økonomisk. Blandt andet findes en række skattemæssigt fradragsberrettigede ordninger: Forpligtigelseserklæringer og §8A-gaver.
Som selvstændig erhversdrivende har man også mulighed for at tegne sponsoraftaler med mere.Åbenhed og ansvarlighed
Til daglig står kirkens administrator med det overordnede ansvar for økonomien, og der lægges stor vægt på udgiftstyringen, da der er tale om betroede midler. Således fremlægges årsregnskab og budget hvert år på årsmødet for alle menighedens medlemmer, og årsregnskab og budget kan også rekvireres af medlemmer ved henvendelse til administratoren i forbindelse med årsmødet.

Rådgivning?
Man er velkomment til at kontakte kirkens administator,
Kim S. Madsen, på tlf. 30 25 42 06
med henblik på en uforpligtende samtale om mulighederne for at blive økonomisk partner. E-mail: admin@kirkecenter.nu
Kim Madsen kan også rådgive om muligheden for at betænke menighedens arbejde testamentarisk.Tiende - et bibelske princip?
Første gang vi møder det bibelske princip »tiende« er i Det gamle Testamentes fortælling om Abraham, hvor den gamle pratiark betaler tiende - 10% - af alt, hvad han ejer til præsten Melkisedek, der i bibelen er et billede på Gud.
Næste gang vi møder princippet er i Moseloven, hvor tienden fungerer som en afgift til templet og præstetjenesten.
I Det ny Testamente går tienden-princippet igen i flere forskellige sammenhænge, og i dag praktiserer mange det som et livsprincip - privatpersoner, men også firmaer, hvor man som et etisk princip betaler 10% af overskuddet til velgørende formål.
(Læs blandt andet 1.Mos.14,18-20, Mal.3,8-10, Matt. 23,23 og 2.Kor.9,6-8).

Forpligtigelseserklæring?
En forpligtigelseserklæring er en kontrakt, den enkelte kan tegne på enten et fast årligt beløb eller en fast årlig procent (fx 10%) af vedkommendes indkomst. Forpligtigelseserklæringen er gældende for 10 år, men kan ophæves ved uforudsete ændringer i den økonomiske situation eller ved ophør af medlemskab. Forpligtigelseserklæringen giver et årligt skattefradrag på ca. 33% af det indbetalte beløb. Hvis du ønsker at give en gave
til kirkens arbejde eller betale
for bøger eller andet, kan dette
blandt andet gøres via:Husk at skrive/mærke hvad
beløbet skal gå til.
Du kan også indsætte penge direkte
på kirkens bankkonto:

Reg.nr. 4067 kontonr. 6715602714


Navn og cpr.nr. skal kun udfyldes
hvis du ønsker skattefradrag.


SE-nr.: 29068704

IBAN no.
dk5530006715602714

CVR nr. 29068704