Om kirken
2i1 kirke
Kontaktpersoner
Find os
Netværk
Økonomi og gaver
Trosgrundlag
Kirkens historie
Privatlivspolitik
Til Forsiden


Kirken i Esbjerg
KirkeCenter Livets Kilde i Esbjerg blev stiftet den 1. september 1993. I starten samledes man
hjemme hos pastorparret Tove og Henning Ahlmann, pladsen blev dog hurtig for trang, og
derfor besluttede kirken at leje et tidligere banklokale i ”Mølleparken”.

I takt med at kirken voksede, og der også kom børnefamilier med, blev det besluttet at leje og
renovere en tidligere lagerbygning på Taurusvej 16 i Østerbyen, bygningen blev taget i brug
den 3. maj 1996.
 

 
- Mølleparken                                   - Taurusvej 16                         Tove og Henning Ahlmann 
                                                                                                          under indvielsen i 1996.
     
                                    


Den 1. januar 2004 købte kirken den nuværende bygning i Sædding på 633 m2, som skulle fungere som
et kirkecenter. Efter renovering og ombygning kunne vi med stor glæde og tilfredshed tage
lokalerne i brug søndag den 2. maj 2004.

Lørdag den 5. juni 2004 blev Frank Ahlmann Kristensen indsat som pastor i menigheden.


Ådalsparken 33

Hvor dyrebar er dog din godhed, Gud!

Mennesker søger tilflugt i dine vingers skygge.
 
De mætter sig ved overfloden i dit hus,
du lader dem drikke
af din herlige bæk;
for hos dig er livets kilde,

i dit lys ser vi lyset. (Salme 36, 8-10)

Kirken i Varde 

I august 1986 begyndte Birgit og Mogens Frismodt at holde kristne ”åbent hus”-møder
i deres hjem.
Efter at have indledt et samarbejde med en bibelkreds i Tistrup, flyttede de i 1987 møderne
til Medborgerhuset i Varde under navnet ”Kristne i Tistrup/Varde”.

I 1987 følte Mogens et kald fra Gud om, at Han ville give dem en menighed i Varde.
Det skete den 30. december 1990, hvor de blev en selvstændig menighed med navnet
”Evangeliekirken” med undertitlen - Pinsekirken i Varde.
Gudstjenesterne blev holdt søndag aften i Medborgerhuset, Varde.

                         

Den 1. februar 1995 fik de deres egen bygning på Ndr. Boulevard 112, et tidligere bogtrykkeri.
I 2004 ændrede de vedtægter og fik nyt navn, ”Frikirken i Varde”.

I 2008 blev det besluttet at fusionere med “Kirkecenter Livets Kilde” i Esbjerg til én kirke
med to gudstjenestesteder i henholdsvis Esbjerg og Varde.


  
Her er det Mogens og Birgit Frismodt, samt Frank Ahlmann under fusionsfesten i 2008.


Til- og ombygning i Varde
I 2014 blev det første spadestik taget i Varde. Pinsesøndag den 8. juni 2014,
blev der afholdt en intern indvielsesfest hvorefter lokalerne blev taget i brug.Fredag den 12. september stod hele byggeriet klar til fremvisning under årskonferencen I 2014