Kirke og samfund!
Bibelens syn på relationer og kærlighed
Ægteskab contra samliv før ægteskab
Kirken og Israel
Homofili og registreret partnerskab
Frikirkerne og homoseksuelle ægteskaber
Abort-spørgsmålet
Pornografi
Incest/pædofili
Frikirker er ikke sekter
Til Forsiden

  Hvordan forholder vi os som genfødte kristne og som en evangelisk, karismatisk menighed til jøder og til Israel?

Jøder
For det første må vi gøre os klart, at Jesus var jøde og nedstammede fra Abraham og David. (Matt 1, 1-17)
Jesus blev af sine forældre båret op i Templet ”for at gøre med Ham, som det var sædvane efter Loven,”. Her profeterede Simeon over Ham og sagde, at Han skulle blive, ”Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for sit folk Israel.” (Lukas 2.27-32)
 
Jesus forblev observant jøde. ”På sabatten gik Han efter sin sædvane ind i synagogen, og Han rejste sig for at læse op.” (Lukas 4,16)
Da Han læste profetien i Esajas 61,1-2 op, sagde Han, ”I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse.” (Lukas 4,21) Jesus vedkendte sig profetien og sagde, at Han var dens opfyldelse.

   

Jesus bar også kvaster, tzitzit, på hjørnerne af sin kappe, som Herren havde talt til Moses om i 4. Mosebog 15,38-40.Kvasterne er symbol på alle Guds løfter til sit folk, og det var disse kvaster, kvinden med blødninger greb ud efter og blev helbredt. (Matt 9, 20-22)

Apostlene, som Jesus udvalgte, var alle jøder. Evangelisterne var alle jøder med undtagelse af Lukas, der sandsynligvis var græsk proselyt.Jesus fornægtede aldrig jødernes Tanach, Det Gamle Testamente, men kun farisæernes og saddukæerne surdej (religiøsitet). ”Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde.” (Matt 5,17)

Kristne
Ved troen på Jesus som Kristus, den salvede, Messias, er vi podet ind på oliventræet. Vore rødder er jødiske.
”og du, som er en gren af et vildt oliventræ, er blevet podet ind blandt grenene og også får af saften fra det ægte træs rod,” (Rom.11,17)

Jesus kom ikke for at skabe en ny religion, men som Messias, opfyldelsen af loven og profetierne i Det Gamle Testamente, jødernes Tanach.
Det Gamle og Det Nye Testamente hænger ubrydeligt sammen. Det ene er forudsætningen for det andet.
Kun gennem Jesus og ved troen på Ham får vi del i løfterne og kun gennem Ham bliver vi retfærdiggjorte overfor Gud.
Jesus sagde, ”Jeg er vejen, sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.” (Joh 14,6)Israel

Guds pagter med Israel: Abraham
”Herren sagde til Abram: ”Forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse.”
(1. Mosebog 12,1-2)

”I dig skal alle jordens slægter velsignes:” (1. Mosebog 12.3b)
”Herren viste sig for Abram og sagde:
”Jeg vil give dine efterkommere dette land.” (1. Mosebog 12,7)

Pagten går videre gennem Abrahams slægt til Isak og Jakob, som får navnet Israel. Gennem åbenbaringen på Sinai og formidlet gennem Moses opretter Gud en pagt med hele nationen.Guds pagter er evige. Han bryder dem ikke!
”Jeg opretter min pagt med dig og dine efterkommere i slægt efter slægt, en evig pagt.” (1. Mosebog 17,7)

”Har Gud da forkastet sit folk? Aldeles ikke!” – ”Gud har ikke forkastet sit folk, som Han først har vedkendt sig.” (Rom 11,1-2)

Gud har ikke forkastet sit folk, men ”ved deres fald kom frelsen til hedningerne for at ægge dem til misundelse.” (Rom. 11,11)

Og ”Der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind; så skal hele Israel frelses.” (Rom. 11,25-26)

I tiden tager flere og flere jøder mod Jesus som Yeshua Hammasiah, Jesus som deres Messias. ”sådan er der også blevet en rest tilbage, som er  udvalgt af nåde.” (Rom. 11,5)


  

Betegnelserne jøde og Israel er forbeholdt den fysiske nation.
Ikke jødiske troende bliver ikke kaldt et åndeligt Israel eller åndelige jøder, men Abrahams afkom, idet Abraham er fader til alle troende.
Se hele kapitel 4 i Romerbrevet.

”Hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger
i kraft af Guds løfte.”
(Gal 3,29)

Den kristne kirke har ikke erstattet Israel, men er en gren på oliventræet.
Messias troende jøder og genfødte kristne er 2 grene på oliventræet.
Nationen Israel vil også bestå. Det er der, Jesus kommer igen.

”Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set Ham fare op til himlen.” (Ap.g. 1,11-12)

Det bliver altså på Oliebjerget i Jerusalem.
Det er til Zion, Jesus kommer igen, og det er der, ”de skal se hen til mig, ham de har gennemboret.” (Zak. 12,10)

”På den dag skal Han stå på Oliebjerget, som ligger øst for Jerusalem.” (Zak. 14,4)

”Da skal Herren være konge over hele jorden; på den dag skal Herren være én og Hans navn skal være ét.” (Zak. 14.9)

Hvordan forholder vi os til jøderne og til Israel?
Vi er taknemmelige over, ”at de har fået Guds ord betroet.” (Rom 3, 2) og at de trofast og omhyggeligt har videregivet det til slægt efter slægt.

Vi er taknemmelige over, at ”fra dem er Kristus kommet som menneske” (Rom 9,5)

Vi velsigner Israel og det jødiske folk

Derved bliver vi også selv velsignede, for Gud siger:

”Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig
og dem, der forbander dig, vil jeg forbande.
I dig skal alle jordens slægter velsignes.”

(1. Mosebog 12,3)


- ovenstående tekst er skrevet af: Mogens Frismodt

Kommentarer eller spørgsmål:
post(at)kirkecenter.nu

 

 ICEJ
International Christian
EmbassyJerusalem
(Den Internationale Kristne
Ambassade i Jerusalem)
icej.dk


Dansk link:
support-israel.dk
"De, som ikke kan
huske fortiden,
er dømte til at
gentage den."


- George Santayana
- må vi aldrig
  glemme...