Kirke og samfund!
Bibelens syn på relationer og kærlighed
Ægteskab contra samliv før ægteskab
Kirken og Israel
Homofili og registreret partnerskab
Frikirkerne og homoseksuelle ægteskaber
Abort-spørgsmålet
Pornografi
Incest/pædofili
Frikirker er ikke sekter
Til Forsiden

  

Incest er familiemedlemmers krænkelser af børn og unge.

Den kirkelige landsorganisation KRIS siger:
- Børn og unge tvinges til at se på eller deltage i 
  seksuelle handlinger.
- Børn og unge tvinges til berøring af kroppens intime områder.

Pædofili er generel seksuel krænkelse af børn og unge.
Seksuelt misbrug behøver ikke at være direkte seksuel kontakt. Hvad siger Bibelen? 

”Ingen som helst må komme sine kødelige slægtninge
nær og blotte deres køn. Jeg er Herren!” 
                                                                                                          3 Mos 18,6


Det 10. bud: ”Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.” (herunder hans børn).
2 Mos 20,17

”Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse…”
Gal 5, 19-20

”Men utugt og al slags urenhed og griskhed må end ikke nævnes iblandt jer; det sømmer sig ikke for hellige”
Ef 5,3

Bibelen siger klart, at vi (kristne) skal underordne os samfundets love, men i samfundet sker der desværre et skred bort fra Guds love.
Heldigvis er Guds anvisninger stadig gældende i Danmark på dette vigtige område og heldigvis ser myndighederne og domstolene strengt på disse forbrydelser, men de er desværre alt for udbredte.

I hvert enkelt tilfælde er det en uhyggelig katastrofe for det pågældende barn og vedkommendes familie. Følgevirkninger for incest og pædofiliofre er blandt andet:
- Mindreværdsfølelse
- Mistillid
- Manglende forståelse 
  for kroppens funktion
- Sociale problemer
- Skyld
- Frygt

Krænkeren har selv ubehandlede psykiske og sociale problemer.

Som kirke møder vi begge kategorier. Begge er en udfordring for os.
Vi må aldrig vende det blinde øje til, når vi konfronteres med disse alvorlige problemer. Det er problemer, der kræver professionel hjælp.
Vi har en opgave med at formidle! - tekst skrevet af: John Nielsen & Knud Erik Larsen 

Kommentarer eller spørgsmål:
post(at)kirkecenter.nu

 

 

KRIS
Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte

kris-dk.dk