Hjælp til...
Kasakhstan
Moldova
Kirkebyggeri i Afrika
Kenya - New Life Africa
Gospel Outreach
Til Forsiden
- forårets store indsamling er i gang, her ses pastor Philip Kurgat fra Kenya.

 Kenya

Birgitte og Søren Pedersen

www.kirkebyggeri.dk27 63 34 09
Husk at mærke hvem gaven skal gå til
+ dit navn hvis du ønsker fradrag__________________________________Hvis du ønsker at give en gave til
arbejdet, kan det også gøres på:

Reg.nr. 3203 kontonr. 6715602714

Husk at mærke hvem gaven skal gå til!

 Vær med til at bygge Guds rige i Kenya!

Nyt kirkebyggeri i Turbo. “Turbo” er navnet på en by 25 km uden for Eldorat i Kenya. Her samarbejder vi med med Søren og Birgitte Pedersen og den lokale menighed; “The living Church of God revival ministry”, om at bygge en ny kirkebygning der kan rumme op til 500 mennesker.

Gennem ConnectionsDK har Kim Torp samarbejdet med pastor Philip og Abigal Kurgat gennem flere år. De har vist sig at være yderst trofaste og loyale. Se og hør dem beskrive projektet i videoen ovenfor.

Guds fred og endnu en gang - tak fordi vi kan stå sammen om at bygge det som Jesus elsker - hans kirke, både her og i Kenya.


Godt nyt fra sidste byggeri
Kære venner, som det blev nævnt under årskonferencen, har vi modtaget et takkebrev fra Søren og Birgitte, på vegne af "Christian Growth Center" og pastorparret Violet og Daniel Kasuku i Kenya.
I 2015 samlede vi ind til dette kirkebyggeri i Eldoret, og som I kan læse i nedenstående brev, er denne del færdiggjort og blevet til stor glæde. Dette er allerede blevet et redskab til mange menneskers frelse.

TAK for din gave, også når vi fortsætter med at samle ind til kirkebyggeriet i Afrika disse måneder. Sammen "bygger" vi på Guds Riges fremgang og vækst, både her i Danmark og i Kenya.

Læs takkebrevet (på dansk) fra Kenya her:
Christian Growth Center Sep 2016.pdfKirkebyggeri i Kenya og
andre dele af Afrika

 

Mere end 1500 kirker og andre bygninger er blevet bygget, siden Birgitte og Søren rejste til Kenya i 1991.

Missionærparret Birgitte og Søren Pedersen kom i 1991 til Kenya, hvor de fortrinsvis arbejder med byggeri af kirker. Sammen med deres kenyanske medarbejdere har de hjulpet med at rejse mere end 1500 tagkonstruktioner, bestående af piller og tag, fortrinsvis til kirker men også skoler, børnehjem, bibelskoler mm i Kenya og Sudan.

Mange af kirkerne bliver brugt til skole i løbet af ugen. De sidste år har de hjulpet med tæt på 150 byggerier om året.
I Kenya leder de sammen med en kenyansk bestyrelse organisationen Mechai International, som har hjulpet over 100 forskellige kirkeretninger og missionsorganisationer.

Sammen har de 4 børn der er bosiddende i Danmark. 
Kirkebygninger skaber vækst
i afrikanske menigheder


- Vi ser ofte, at en menighed har dobbelt så mange medlemmer, et år efter at vi har hjulpet dem med en tagkonstruktion til en kirke.

Mange kristne i Afrika samles ude i det fri, under et træ, under en presenning, i et mere eller mindre faldefærdigt skur eller en bygning bygget op med midlertidige materialer. Bygningerne kan falde sammen på få år,fordi termitter æder de bærende dele. Andre kristne samles i et lejet lokale, som måske er alt for småt, og som begrænser menighedens udfoldelsesmuligheder.
En del menigheder kæmper i årevis, ja i årtier, for at bygge ensolid permanent kirkebygning. De starter normalt med at lægge en sokkel, og så er der ikke midler til at komme videre med bygningen, og mange giver op. Ellerde får bygget en del af murene op og kan ikke komme videre pga. manglende midler.Vi ønsker at hjælpe lokale afrikanske menigheder med at få ensolid og permanent kirkebygning så billigt som muligt. Vi hjælper dem medat lave tagkonstruktioner bestående af piller og tag, hvorefter de selv må færdiggøre bygningen, eftersom de får midler dertil. Men allerede når de har entagkonstruktion, kan de tage bygningen i brug. De er i skygge for solen og i ly for regnen. I kirkerne kan de midlertidigt bruge måtter, tagplader, presenninger eller andre lette materialer som vægge til at give læ, indtil de får penge til at bygge murene op med permanente materialer som mursten eller blokke.

Vi ønsker, at mennesker må lære Jesus Kristus at kende og blive endel af en lokal menighed, hvor de får undervisning og hjælp til at vokse åndeligt. En kirkebygning er et redskab for en menighed til at nå mennesker med evangeliet, og vi ser ofte, at en menighed har dobbelt så mange medlemmer, etår efter at vi har hjulpet dem med en tagkonstruktion til en kirke.
Det betyder utroligt meget for en menighed at have en bygning. Det giver identitet og selvværd og fungerer som et naturligt samlingspunkt, som det også er attraktivt at invitere sin nabo med hen til.

Læs meget mere om arbejdet her: www.kirkebyggeri.dk