Hjælp til...
Moldova
Gospel Outreach
Kenya - New Life Africa
Kasakhstan
Kirkebyggeri i Afrika
Til Forsiden

 Kenya

Birgitte og Søren Pedersen

kirkebyggeri.dk27 63 34 09
Husk at mærke hvem gaven skal gå til
+ dit navn hvis du ønsker fradrag__________________________________Hvis du ønsker at give en gave til
arbejdet, kan det også gøres på:

Reg.nr. 3203 kontonr. 6715602714

Husk at mærke hvem gaven skal gå til!

 
Indsamling i marts, april og maj
Kirkebyggeri 2018
Dette års byggeprojekt finder sted i Eldoret / Kenya. Kirken hedder Living Stone Church. I ovenstående video kan se og høre meget mere om projektet.

pris ca. 32.000 kronerGlimt fra kirkeindvielsen i Turbo/Kenya - februar 2018


Fra tidligere byggeri...Billeder (februar 2018) fra besøg i kirken "Christian Growth Center" - en kirke der er blevet bygget midt i slummen og rækker ud til samfundet omkring dem. Pastor Daniel Kasuku fortæller om stor vækst siden kirken blev bygget i 2016 


Godt nyt fra Eldoret
Kære venner, som det blev nævnt under årskonferencen, har vi modtaget et takkebrev fra Søren og Birgitte, på vegne af "Christian Growth Center" og pastorparret Violet og Daniel Kasuku i Kenya.
I 2015 samlede vi ind til dette kirkebyggeri i Eldoret, og som I kan læse i nedenstående brev, er denne del færdiggjort og blevet til stor glæde. Dette er allerede blevet et redskab til mange menneskers frelse.

TAK for din gave, også når vi fortsætter med at samle ind til kirkebyggeriet i Afrika disse måneder. Sammen "bygger" vi på Guds Riges fremgang og vækst, både her i Danmark og i Kenya.

Læs takkebrevet (på dansk) fra Kenya her:
Christian Growth Center Sep 2016.pdfKirkebyggeri i Kenya og
andre dele af Afrika

 

Mere end 1500 kirker og andre bygninger er blevet bygget, siden Birgitte og Søren rejste til Kenya i 1991.

Missionærparret Birgitte og Søren Pedersen kom i 1991 til Kenya, hvor de fortrinsvis arbejder med byggeri af kirker. Sammen med deres kenyanske medarbejdere har de hjulpet med at rejse mere end 1500 tagkonstruktioner, bestående af piller og tag, fortrinsvis til kirker men også skoler, børnehjem, bibelskoler mm i Kenya og Sudan.

Mange af kirkerne bliver brugt til skole i løbet af ugen. De sidste år har de hjulpet med tæt på 150 byggerier om året.
I Kenya leder de sammen med en kenyansk bestyrelse organisationen Mechai International, som har hjulpet over 100 forskellige kirkeretninger og missionsorganisationer.

Sammen har de 4 børn der er bosiddende i Danmark. 
Kirkebygninger skaber vækst
i afrikanske menigheder


- Vi ser ofte, at en menighed har dobbelt så mange medlemmer, et år efter at vi har hjulpet dem med en tagkonstruktion til en kirke.

Mange kristne i Afrika samles ude i det fri, under et træ, under en presenning, i et mere eller mindre faldefærdigt skur eller en bygning bygget op med midlertidige materialer. Bygningerne kan falde sammen på få år,fordi termitter æder de bærende dele. Andre kristne samles i et lejet lokale, som måske er alt for småt, og som begrænser menighedens udfoldelsesmuligheder.
En del menigheder kæmper i årevis, ja i årtier, for at bygge ensolid permanent kirkebygning. De starter normalt med at lægge en sokkel, og så er der ikke midler til at komme videre med bygningen, og mange giver op. Ellerde får bygget en del af murene op og kan ikke komme videre pga. manglende midler.Vi ønsker at hjælpe lokale afrikanske menigheder med at få ensolid og permanent kirkebygning så billigt som muligt. Vi hjælper dem medat lave tagkonstruktioner bestående af piller og tag, hvorefter de selv må færdiggøre bygningen, eftersom de får midler dertil. Men allerede når de har entagkonstruktion, kan de tage bygningen i brug. De er i skygge for solen og i ly for regnen. I kirkerne kan de midlertidigt bruge måtter, tagplader, presenninger eller andre lette materialer som vægge til at give læ, indtil de får penge til at bygge murene op med permanente materialer som mursten eller blokke.

Vi ønsker, at mennesker må lære Jesus Kristus at kende og blive endel af en lokal menighed, hvor de får undervisning og hjælp til at vokse åndeligt. En kirkebygning er et redskab for en menighed til at nå mennesker med evangeliet, og vi ser ofte, at en menighed har dobbelt så mange medlemmer, etår efter at vi har hjulpet dem med en tagkonstruktion til en kirke.
Det betyder utroligt meget for en menighed at have en bygning. Det giver identitet og selvværd og fungerer som et naturligt samlingspunkt, som det også er attraktivt at invitere sin nabo med hen til.

Læs meget mere om arbejdet her: www.kirkebyggeri.dk