Aktiviteter
Kalender
Gudstjeneste
Cellegrupper
Børnekirken
UPstream 10-14 år
Embrace (unge)
Bøn i kirken og forbøn
Til Forsiden


 

Dette er ugens højdepunkt, hvor hele kirken mødes for at fejre og tilbede Gud.
Vi ønsker at medvirke til en gudstjeneste, der er fyldt med liv og Guds nærvær.

Her gives der plads for fælles lovsang, bøn, børnekirke, tilbedelse, nadver og
en prædiken, der vil inspirere og udruste dig i dit kristenliv.

I Esbjerg starter gudstjenesten kl. 11:00, hvorefter caféen åbner kl. 13:00.
I Varde åbner caféen kl. 14:30, hvorefter gudstjenesten starter kl. 15:00.

Alle er velkommen til at deltage - vi sætter stor pris på dit besøg!En kirke i tiden, der skaber tro og giver håb for alle generationer.

En kirke, som gennem relevant undervisning motiverer, hjælper og træner mennesker til at blive det, som de er skabt til at være.

Et åndeligt hjem, som er fyldt af omsorgsfulde mennesker, der har kærlighed
til hinanden og andre.

Et sted, hvor tilbedelsen og lovsangen ærer Gud, høres i himlen og bringer
Hans nærvær og glæde til mennesker. En kirke, der fyldt af Guds ånd, i enighed beder troens bøn og oplever
Guds indgriben.

En kirke, der ledt af Guds ånd tjener og velsigner andre, og som deler
evangeliet med alle mennesker, uanset kultur og baggrund.

En voksende kirke med indflydelse, hvor mennesker helhjertet elsker Kristus, følger Ham og lever et liv, som andre kan efterfølge. 

                  
 
- tryk på kalenderen og  
  se kirkens kalender- se billeder fra livet
  i kirken...