Aktiviteter
Kalender
Gudstjeneste
Cellegrupper
Børnekirken
UPstream 10-14 år
Embrace (unge)
Bøn i kirken og forbøn
Til Forsiden

 


Hvad er en celle?
Spørg enhver medicinstuderende ”Hvad er en celle?”, og de vil forklare, at det er de grundlæggende byggesten i kroppen, som består af millioner og atter millioner af celler, der arbejder i fællesskab. Vi kan ikke leve uden dem.
Af natur vil celler forsøge at formere sig, at reproducere sig selv.

Det, der gælder for den fysiske krop, gælder også for kirken, som er Kristi legeme. Det begyndte med, at Jesus valgte ”de tolv”. De skulle være sammen med ham, og hans plan var at skabe et fællesskab af disciple omkring sig. Her gav han af sig selv, og delte sit liv – sit ”DNA” med dem.

I denne lille celle underviste og trænede han disciplene. Han gav dem autoritet og myndighed, og han sendte dem ud for at prædike om Guds rige, helbrede syge, uddrive dæmoner og tjene blandt folket.

Efter Pinsedag læser vi, at den første menighed ”holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne…
De kom i enighed i templet hver dag; hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest.
Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst."

(ApG. 2, 42-47).

Den første kirke voksede, og deres strategi bestod ikke først og fremmest i at bygge nye kirkebygninger, men de spredtes og voksede, og fortsatte med at mødes i hjemmene (cellerne).
Det var i Antiokia, at man første gang kaldte disciplene kristne (Apg. 11,26). Jesus bad os om at gøre alle folkeslagene til hans disciple og lære dem at holde alt det, som han befalede os.
Vi ønsker at være en kirke, hvor mennesker bliver disciple, kommer sammen til gudstjeneste, hvor vi fejrer Jesus og modtager fælles undervisning.

Vi vil søge at opfylde Jesu befaling om at elske hinanden og opbygge hinanden i fællesskab.
Derfor mødes vi ugentlig i hjemmene (cellegrupperne), hvor vi deler livet med Gud og det nære fællesskab med hinanden.”En kirke, der lever for sig selv dør af sig selv!”
- William Temple

Som i naturen reproducerer/multiplicerer alle celler sig efter sin egen art. Jesus sagde, at vi skal gå ud i al verden og forkynde evangeliet for alle mennesker. Derfor ønsker vi, at alle cellegrupper prioriterer at ”NÅ UD” og forkynde evangeliet for alle de mennesker, vi kan komme i kontakt med.

Vi tror, at et dynamisk liv i kirken vil udspringe fra cellegrupperne.
Livet er i cellerne, og livet kommer fra cellerne.
Vi tror, at hver eneste troende kan blive en discipel - en efterfølger.
En discipel, der har indflydelse på andre, og som vinder dem for Kristus, så de også kan blive disciple.

Husk at strukturen er vigtig, men den er ikke målet, den er derimod vores assistent, en hjælp til at nå målet, som er discipelskab/nytestamenteligt liv i kirken. 
 

 


C  I  T  A  T

Livet er i cellerne, og
livet kommer fra cellerne.