Aktiviteter
Kalender
Gudstjeneste
Cellegrupper
Børnekirken
UPstream 10-14 år
Embrace (unge)
Bøn i kirken og forbøn
Til Forsiden
 
  1   Fællesskab
"Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har
elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide,
at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden."

Johannesevangeliet 13 vers 34
Vi må først erfare kærligheden og fællesskabet med Gud, før vi kan give det videre til
hinanden i gruppen. Dette fællesskab af kærlighed kan udfolde sig på mange måder.
I cellegruppen vil vi derfor invitere Gud til at være midtpunkt i vores fællesskab, et
fællesskab som opleves autentisk og levende. Vi vil sammen lovprise, tilbede og søge
ham. Kærlighed er at udvikle fællesskab, da vi er ikke skabt til at leve for os selv, men
alle er skabt til fællesskab med Gud og mennesker.2 Lære og modnes
"Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og
ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle.
For mit åg er godt, og min byrde er let."

Matthæusevangeliet 11 vers 29
I cellegruppen skal vi ikke prædike for hinanden, men dele liv! Vi ser os selv som efterfølgere af
Jesus, og vi vil derfor lade Ordet arbejde med vore liv (husk din bibel).
Vi vil ud fra de noter, der er tilgængelige efter søndagens gudstjeneste, dele det, Gud har talt til
os hver især til opmuntring og opbyggelse for hinanden. Det er et vigtigt skridt i efterfølgelsen
af Jesus, hvor han ønsker, at vi ligner ham på alle områder i livet.
“Ved at lade Guds Ånd forvandle vores tanker og vaner, så vi vokser op til modenhed.”
 (Rom12, 2)3 Tjene hinanden
"Sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver
især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel.
I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus"

Filipperbrevet 2 vers 3-5
I cellegruppen skal ingen stå alene. Ligesom vi drager omsorg for os selv, ønsker vi også at drage
omsorg for hinanden og mærke den indbyrdes kærlighed.
Ligesom vi oplever Åndens fællesskab, vil vi også stå sammen, drage omsorg og bede for hinanden.
Her kan vi også betjene hinanden ved at bruge de åndelige gaver, som Gud har givet til indbyrdes
opbyggelse. “Lider én legemsdel, så lider også alle de andre. Bliver én legemsdel hædret, så glæder
også alle de andre sig”.
(1 Kor. 12, 26)4 Giv det videre
"Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og
gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i
Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer
dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.
Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende."
Matthæusevangeliet 28 vers 18-20
Kærligheden består også i at udvide fællesskabet. Vi ønsker at give det videre, “vi har fået for intet”.
Vi vil bede for vore VIP’s*, og bede om visdom til, hvordan vi som cellegruppe kan have fællesskab
med dem, og hvordan vi kan formidle Guds kærlighed og frelsesplan ind i deres liv.
At give de gode nyheder videre må altid være en del af cellegruppens livsstil.

Very Important Person - mennesker, vi beder for, og som vi ønsker skal lære Jesus at kende.