Aktiviteter
Kalender
Gudstjeneste
Cellegrupper
Børnekirken
UPstream 10-14 år
Embrace (unge)
Bøn i kirken og forbøn
Til Forsiden
 


Program
Kirken er åben fra kl. 12:30

lektion 1 fra kl. 13:00-14:00
efterfølgende pause*

lektion 2 fra kl. 14:15-15:15
efterfølgende pause*

lektion 3
fra kl. 15:30-16:30

Det er gratis at deltage

- undervisningen er sponsoreret af kirken.
Der vil være en fælles indsamling til gæstetaleren.

*Kaffe, te, vand og småkager serveres i pauserne

Sted: KirkeCenter Livets Kilde,
Ådalsparken 33, Esbjerg

Tilmelding på mobil 24 80 63 73 eller email: bibelstudiumkirkecenter.nu


Vi er i stor forventning til disse lørdage, som vi tror vil
udruste og styrke dig i dit kristenliv.
Kom og bliv inspireret til åndelig vækst og efterfølgelse.

Giv vækstbetingelser til det ord,
som er plantet i dig...

Fordyb dig i frihedens fuldkomne lov,
og bliv ved med at holde den for øje...


- uddrag fra Jakobs brev 1


 

lørdag den 8. april 2017
Mike & Beverly Robinson 
                                                         fra England
 


TEMA:
Livgivende
relationer


At afsløre og uddrive mørket
- at sætte mennesker fri!

Jesus lyser på de usynlige dele af vores liv, som holder os i åndeligt fangenskab. Det er en smuk, simpel, og meget vigtig beskrivelse af Jesus’ helbredelsestjeneste. Når vi er frie til at modtage Jesus’ genoprettelse i hele vores væsen, kan Helligånden åbenbare sandheden, og sandheden sætter os fri. Det er kun den sandhed, vi kender, som kan sætte os fri – ikke sandheden, vi ikke kender.

Med kyndig hjælp fra sin kone Beverley har Mike mange kraftfulde vidnesbyrd, han vil dele med os. Vidnesbyrd om mennesker, som har været bundet det meste af deres liv, uden at vide det. De er bundet på grund af forkerte relationer gennem mobning, det vil sige af både mundlige og fysiske overgreb. Det sker ofte i disse sessioner, at både fysisk og følelsesmæssig forløsning finder sted, og mange mennesker har kraftfulde møder med ”Ham, som forvandler”.

Med omsorg og kraft skinner Jesus med sit lys på de skjulte områder i vores liv, hvor vi har været fanget af det ukendte og usynlige. Mange har brug for at blive løst fra fortiden, så de kan bevæge sig ind i fremtiden. Følelsesmæssige rødder kan være meget dybe i vores liv og producere dårlig frugt som nedtrykthed, frygt for at begå fejl, sårethed, knuste hjerter, jalousi, selvhad, had mod mennesker i autoritet, uforklarlig sygdom, urene tanker, pornografi, forkert livstil, tungsindighed, kontrol, sorg og endda sjælebånd til de døde, som kan føre til okkult praksis!

Disse undervisningssessioner er kraftfulde og handler om rigtige og forkerte relationer og om at løse op for problemer i menigheder, i familier og mellem ægtefæller.

Vi er overbevist om, at Mike og Beverly's undervisning denne lørdag vil opbygge, udruste og styrke os som menighed, ligesom det vil opbygge, udruste og styrke dig og mig i vores personlige kristenliv og efterfølgelse.Exposing darkness, expelling darkness.

Setting people free!

 

A beautiful and simple, yet very important description for the healing ministry of Jesus is He, Jesus, unities the invisible things in our lives that hold us spiritually captive. When we are free to receive His restoration for the whole of our being, then the Holy Spirit reveals truth to us and the truth sets us free.It's only the truth we know that sets us free and not the truth we don't know!

 

Mike ably assisted by Beverley his wife, have many powerful testimonies to share with us of people that have been bound for much of their lives and not even known it.Tied and bound because of the wrong kind of relationships through bullying,both verbal and physical abuse. Often during these sessions deliverance both emotional and physical takes place and many people have powerful encounterswith 'The Transformer."

 

Jesus gently but powerfully shines His light on these hidden areas in our lives where we have been caught by the unknown and by the unseen! Many need to be untied from the past so that they can move into the future. Emotional roots can go down very deep in our lives and produce the wrong kind of fruit. Sadness, fear of making mistakes,hurts, broken hearts, jealousy, hatred of self, hatred of people in authority, unexplained sickness, unclean thoughts, pornography, wronglife-style, heaviness, control, grief. Even ties with those that are deceased that can lead to occult activity!

 

These teaching sessions are very powerful and are to do with right kind, and wrongkind of relationships, and problem solving in the church, in families and between husband and wife.
fra tidligere:


Dimitri Tsyboulkin er gift med Iryna og far til Elisabetha. Til daglig er han pastor og leder af frikirken "Living Faith" i byen Mogilev / Hviderusland. Er ofte gæstelære på "Gospel College" i Minsk.Ian Christensen er Senior-pastor i New Life Christian Centre, som er beliggende i Wembley, London. Han er en ivrig forbeder, forfatter, grundlægger og forstander for New life Bibleschool, som også er beliggende i Wembley, hvor han bor sammen med sin hustru, Dennice - de har 3 voksne børn. Ian Banner er gift med Merle og bosiddende i England. Han er aktiv i erhvervslivet, har en international rejse-tjeneste, hvor han blandt andet tjener med undervisning og virker i det profetiske.
I det daglige tager han aktiv del i den lokale menighed.Kim Torp er pastor i Bibel og Missionscentret i Thisted. Han er leder for Connections Danmark og har en apostolsk tjeneste og kaldelse over sit liv, med virke i både ind- og udland.

Hans undervisning denne lørdag vil udruste og styrke dig i dit kristenliv. Kom og bliv inspireret til åndelig vækst og efterfølgelse.Pete Game er gift med Diane og bosiddende i England. Han har gennem mange år rejst rundt i store dele af verden, for at opmuntre, udruste og undervise kristne.